עגורנים

עגורנים הם מתקני הרמה שמצוידים במנוף הרמה ידני או ממנוע.

עגורנים תעשייתיים מתחלקים לסוגים הבאים:
• עגורני זרוע + עמוד. קיבוע לריצפה או לקיר/עמוד. מכסים רדיוס עבודה לפי אורך הזרוע.
• עגורני גשר. מקובעים בדרך כלל לתיקרה – מכסים מלבן (XY).
• עגורן גשר נייד על גלגלים

סוגי העגורנים:

עגורני זרוע (Jib Crane)- סוגי מנופים אלו מחוברים לריצפת המבנה או לבסיס בטון על פי המומנט שלהעגורן. אפשרות נוספת: קיבוע לקיר או לעמוד. מנוף ההרמה יכול להיות ידני או חשמלי (יש גם אפשרות לכננת מופעלת ע"י אויר - פניאומטי). ניוד המנוף על גבי הזרוע יכול להיות ידני או חשמלי.
קיימת אפשרות גם לסיבוב חשמלי של הזרוע.
בדרך כלל עגורנים אלו מתאימים לתחנות עבודה במיפעל, סדנא ומאפשרים שינוע פשוט של המשאות.
הזרוע האופקית היא פי רוב מפלדה מפרופיל IPE או מפרופיל סגור. פרופיל C מתאים לסביבת עבודה נקייה
התקנת העגורן: התקנה מקצועית איכותית ובטוחה היא תנאי לבטיחות העבודה . ההתקנה צריכה לקחת בחשבון את המומנט המקסימלי של העגורן וכן את המבנה/ בסיס שאליו הוא מחובר.. במקרה ומתחברים למבנה קיים – יש לוודא אם הוא עומד בעומסים הסטטים והדינמיים של העגורן. בסיום ההתקנה תבוצע בחינה של בודק מוסמך מטעם משרד העבודה שבוחן את העגורן לפי פקודת הבטיחות בעבודה.

1


עגורן זרוע עם סיבוב חשמלי, קרונית חשמלית וגלגלת חשמלית.
היתרון של עגורן זה הוא שאין צורך בהפעלת כח ידנית. עגורן זה יכול לכסות 360 מעלות. ולהגיע עד 10 טון.


עגורן זרוע ידני
עגורן עמוד זה מכסה רדיוס עבודה של 270 מעלות. העומס המירבי הוא 2 טון. אורכי הזרוע נעים ביו 1 מטר ל 7 מטר.
היתרון של עגורן זה הוא "בחיסכון" בגובה העצמי שלו. התכנון של תמיכה תחתית מאפשר "הצמדה" של הזרוע האופקית לגג המבנה.


2


עגורן זרוע חיבור לקיר.

3

עגורן זה עובד לפי אותו עיקרון של עגורן עמוד - שטח הכיסוי 180 מעלות. ישנן מספר שיטות לחיבור לקיר המבנה:
1. חיבור ישיר לקיר באמצאות עוגנים

3. חיבור לקורת I ע"י "חניקה" או לעמוד בטון, או חיבור לקורת I מצד אחד.

22

ישנם סוגים מיוחדים של עגורנים:

עגורן עם זרוע מפרקית:
זרוע זאת יכולה לאפשר הגעה למקומות "בעייתיים" שזרוע ישרה לא מאפשרת. במיקרה זה מנוף ההרמה מחובר בקצה הזרוע.

333

מנוף עגורן זרוע עם קורת C למשקלים קלים. מיועד לקרונית דחיפה ידנית.

7

אופציות לעגורני זרוע:

• אביר להאטה של סיבוב הזרוע. מאפשר שליטה טובה יותר ידי הקטנת החופש של ציר הסיבוב של העגורן.

• סטופרים להגבלת מהלך של סיבוב הזרוע

• מנגנון נעילת הזרוע. מאפשר קיבוע הזרוע במקומה בעזרת פין נירוסטה

• התאמה להתקנה בתנאי חוץ: IP65, גגון לכננת, מספר שכבות צבע , מיר סיבוב מנירוסטה, ידית פיקוד מנירוסטה.
עגורן גשר (Overhead crane /Bridge crane) 

עגורן זה מורכב על פי רוב במיפעלים, סדנאות, מחסנים ושטחים תיפעוליים. המנוף בנוי מקורות עיליות מקבילות שבינהן יש קורת "גשר" שמחברת בינהן. כננת הרמה מתניידת על הגשר מכסה שטח מלבני.


עגורן גשר עילי עם גלגלת חשמלית

עגורן מונורייל (Monorail)
עגורן זה הוא בעל קורה אחת. במקרה זה התנועה האופקית היא קווית.עגורנים- אביזרים נוספים:

בעת תכנון עגורן יש לאפיין את סוג העבודה שיש לבצע ובהתאמה גם את סוג גלגלת ההרמה ואת אביזרי ההרמה.
גלגלת ההרמה יכולה להיות מופעלת ידנית, חשמלית או ע"י לחץ אויר (פניאומטית). השליטה יכולה להיות בכבל או בשלט רחוק או בעזרת שרשרת.
קרונית השינוע גם היא מ יכולה להיות ידנית או חשמלית.
אביזר ההרמה בקצה הכננת יכול וו פשוט או אביזר מותאם לשימוש ספציפי של הלקוח.
מערכת הזנת החשמל שמובילה מתח לגלגלת ולקרונית היא חלק חשוב בתיכנון והתקנת העגורן.

 

דוגמאות למנופי הרמה:

גלגלת הרמה ידנית – פלשנצוק - ההרמה מבוצעת ע"י שרשרת:

444

גלגלת הרמה שרשרת חשמלית תוצרת RWM איטליה .

6666

 

כננת כבל חשמלית

777